Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos


1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele, jog sutinkate su „Biks4.com“ taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos asmens, perkančio prekes el. parduotuvėje „Biks4.com“ (toliau „Pirkėjas”), ir UAB "4 liūtai" (toliau „Pardavėjas”) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „Biks4.com“ el. parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia „Biks4.com“ el. parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas (t.y. kai yra įvykdyti visi išvardinti veiksmai).
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai


2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „Biks4.com“ el. parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
2.3. Vadovaujantis LR Ūkio Ministro 2001/06/29 d. įsakymu „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“, jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti: pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; atitinkamai sumažinti prekės kainą; per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas; vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą el. paštu info@biks4.com, nurodant prekės trūkumus, užsakymo numerį ir pasirinktą vieną iš aukščiau išvardintų reikalavimų. Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
2.4. Vadovaujantis LR Ūkio Ministro 2001/06/29 d. įsakymu „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“, jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per 14 dienų nuo prekės pardavimo dienos pakeisti ją analogiška preke. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekės pardavimo dienos grąžinti prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą el. paštu info@biks4.com, nurodant užsakymo numerį ir savo pageidavimą. Pirkėjas gali pasinaudoti šia teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. 
2.5. Kitos Pirkėjo teisės reglamentuojamos LR Ūkio Ministro 2001/08/17 d. įsakymu „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.

 

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai


3.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsisakytas prekes Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.2. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
3.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
3.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 darbo dienas.


4. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai


4.1. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM, atskirai išskiriant prekių pristatymo mokestį.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes Pirkėjui už kainą, nurodytą el. parduotuvėje „Biks4.com“ užsakymo pateikimo momentu, t.y. tuo momentu, kai Pirkėjas užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Užbaigti užsakymą“. 
4.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
4.3.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, gavęs iš Pardavėjo elektroniniu paštu apmokėjimui reikalingą informaciją, perveda pinigus į UAB "4 liūtai" banko sąskaitą. Pirkėjas padengia visus banko mokesčius už šį pavedimą.
4.3.2. Interneto bankininkystė (Baltijos šalims bei kelioms kitoms Europos Sąjungos šalims) – šiuo metu yra įmanoma atlikti mokėjimą naudojantis šių bankų internetine bankininkyste: Swedbank (Lietuva, Latvija, Estija), SEB (Lietuva, Latvija, Estija), DNB (Lietuva), Danske Bank (Lietuva, Estija), Nordea (Lietuva, Latvija), Citadelė (Lietuva, Latvija), Šiaulių bankas (Lietuva), Medicinos bankas (Lietuva), keletas Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Belgijos, Austrijos ir Olandijos bankų. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, Pirkėjas bus nukreiptas į elektroninių mokėjimų sistemos www.paysera.com puslapį, kuriame jis galės atlikti mokėjimą, vykdant puslapyje pateiktus nurodymus. 
4.3.3. Grynaisiais pinigais pristačius prekes ir banko kortele atsiimant užsakymą iš LPEXPRESS terminalo.

 

5. Prekių pristatymas


5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
5.3. Prekių pristatymo Lietuvoje bei į Europos Sąjungos šalis taisyklės nurodytos Taisyklių 5.4.-5.5. punktuose. Visos prekių pristatymo į kitas šalis taisyklės turi būti derinamos atskirai el. paštu info@biks4.com.
5.4. Atsižvelgiant į Pirkėjo pageidavimą, prekės Lietuvoje pristatomos naudojantis pristatymo paslaugas teikiančios tarnybos UAB "Baltic Post" arba AB Lietuvos paštas paslaugomis. Prekės į kitas Europos Sąjungos šalis pristatomos naudojantis AB Lietuvos paštas paslaugomis.
5.5. Siunčiant prekes naudojantis pristatymo paslaugas teikiančios tarnybos paslaugomis, prekės pristatomos pagal UAB "Baltic Post" pristatymo sąlygas: ilgiausiai per 2 darbo dienas Lietuvoje, per 2-3 darbo dienas Latvijoje ir per 3-4 darbo dienas Estijoje. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
5.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
5.7. Prekių pristatymo metu, kai prekės pristatomos naudojantis pristatymo paslaugas teikiančios tarnybos paslaugomis, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
5.8. Tais atvejais, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 2.3.-2.5. punktais, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų.
5.9. Tais atvejais, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 2.3.-2.5. punktais, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas padengia Pirkėjas.
5.10. Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į pristatymo šalį ir pasirinktą pristatymo būdą. Prekių pristatymo mokestis paskaičiuojamas ir nurodomas suformuotame užsakyme.

 

6. Prekių aprašymas


6.1. Kiekvienos „Biks4.com“ el. parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekės atvaizdas ekrane gali nevisiškai tiksliai perteikti prekės realios spalvos, formos ar dydžio.
 

7. Atsakomybė

 

7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

7.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „Biks4.com“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
7.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
7.4. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
7.5. Visus pranešimus „Biks4.com“ Pirkėjas turi teikti elektroniniu paštu info@biks4.com.

 

8. Baigiamosios nuostatos


8.1. Šios Тaisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Тaisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka